Power Wear

Nie ubieraj sie dla innych! Załóż to, co przemawia do Twojego serca. Niech cytat na wewnętrznej stronie będzie Twoja inspiracją. Stań w opozycji do wszelkiej maści malkontentów i wiecznie niezadowolonych pseudoautorytetów.

Nie narzekaj na ciemność- po prosty zapal światło!

Koszulka Power Wear została uszyta w Polsce zgodnie z zasadami fair trade z polskiej bawełny. Każda posiada od wewnętrznej strony cytat biblijny. Biblia to księga, na której opiera się cała europejska cywilizacja. Bądź zainspirowany jej przekazem.

Niech Twoje serce będzie blisko Źródła!

Meet others expectations is not your style? So, wear tee which speaks direct to your heart. Let content which is inside be your everyday inspiration. Be against all sorts of malcontents and eternally dissatisfied fake authority.

Do not complain about the darkness– just switch on the light!

 We produce Power Wear cloths in Poland, from polish cotton according to fair trade rules. Each tee has a quote from the Bible on the inner side. The Bible is a book, on which the whole European civilization was build. Be inspired by her message.

Let your heart be close to the Source!